Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekPartnerem naší školy je firma Eutit Stará Voda s.r.o. V měsíci listopadu 2017 jsme od této firmy obdrželi         10. 000,- kč na nákup notebooku pro školní družinu, v roce 2016  stejnou částku pro notebook pro mateřskou školu. V dubnu 2015 jsme obdrželi od Eutitu Stará Voda  finanční dar 14. 000,- Kč na nákup nové keramické tabule. Škola  dostává finanční a věcné dary od firem a soukromých osob.

V květnu 2017 daroval naší škole pan Kubík indiánské teepee. Bude využito v  rámci zájmové činnosti školní družiny a mateřské školy. Dne 12. června 2017 se využije při výukovém programui Indiánské řádění. Dne 27. 11. 2013 obdržela naše škola finanční dar 3. 000,- Kč od pana Pavla Sýkory - Farma Vysoká. Dne 18. 6. 2014 naši žáci navštívili farmu Vysoká. Foto: zde. O prázdninách školního roku 2013/2014 bylo naší škole sponzorsky opraveno pískoviště.V měsíci říjnu 2012 obdržela naše škola 25. 000,- Kč na nákup projektoru k interaktivní tabuli, prostředky darovala firma Eutit.. V únoru 2011 obdržela naše škola finanční dar ve výši 28.000,- Kč na nákup postýlek a spacích pytlů pro děti MŠ /Eutit Stará Voda/. V měsíci lednu 2010 byla naší škole předána imag0003.jpgčástka firmou Eutit 20. 000,- Kč, která byla využita na nákup hudebních  nástrojů a kostýmů pro náš pěvecký sbor. Dne 27. 3. 2006Obrazek jsme obdrželi 3. 000,- Kč pro účely dětí k Besídce ke Dni matek a ke Dni dětí.  27. června 2007 naše škola obdržela od EUTITU s.r.o. finanční dar 6. 000,- Kč, který se využil k nákupu elektronických varhan  /výuka hudební výchovy a doprovod na besídky/. Foto vpravo: pěvecké vystoupení v Eutitu Stará Voda 18. 6. 2010 /fotky zde/. 

 

ObrazekZástupci Policie ČR z oddělení v Lázních Kynžvartu 19. dubna 2010 na naší škole zdarma  provedli uklázky výcviku služebních policejních psů /foto vlevo/.  V měsíci únoru 2011 se uskutečnila beseda se zástupci Policie ČR na téma patologické jevy.                           Obrazek

Mikuláš 2008: s organizací, finančním darem nebo sladkostmi nám pomohli rodiče: paní Rustlerová, V. Pažáková, paní Slamová, pan Tamok,, paní Chabičovská, paní Vaňková, pan Růžička, paní Rustlerová, paní Mattová, paní Kunová Karla a Karin, paní Jadlovská, paní Pažáková, paní Kováčová, paní Kapusňáková M.                                               

 

 

V minulých letech jsme obdrželi finanční dar 10.000,- Kč od pana J. Chabičovského a zastupitelů Obce Stará Voda. Dar byl využit k nákupu digitálního fotoaparátu a výpočetní techniky. Věcné dary předává každoročně na Den dětí dětem firma Marila Balírny, E+B Elektro Klimentov. Pravidelně k Mikuláši a ke Dni dětí věnuje našim žákům sladkosti paní Hana Hradská - vedoucí Obchodu U Doležalů ze Staré Vody Vždy 2 x ročně pro naše děti organizuje zájmový den na Jedlové paní Získalová.  V rámci této akce dostanou děti zdarma nápoje a občerstvení. V roce 2007 jsme obdrželi fošny na opravu skleníku v hodnotě 1. 800,- Kč od pana Hrubého z firmy Kapo ZDP s.r.o. Stará Voda. V měsíci květnu 2007 nám zdarma svařil poškozené školní vrata pan Jan Mrázek.V tomto školním roce jsme obdrželi finanční příspěvky také od rodičů žáků ZŠ a MŠ, učební pomůcky pro prvňáčky nakoupila paní Tamoková,finančními prostředky přispěli pí. Slamová, p.Polívka, pí. Chabičovská, p. Kromka, pí. Procházková, p. Vlasák,pí Vondrušková, pí Kunová, pí Chabičovská, pí. Pažáková, pí. Kapusňáková - přehled všech dárců a výše příspěvků jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu školy. Za všechny finanční a věcné příspěvky našim dárcům děkujeme.   

ObrazekObrazekObrazek
 

 13. června 2006 se s námi loučil náš žák Daniel Novotniy, který navštěvoval naši školu 3 roky, v první třídě přišel a vůbec neuměl česky. V naší škole se Obrazekčesky naučil a dobře se zapojil do dětského kolektivu. Danielovo rodiče se s našimi žáky rozloučili - pozvali všechny děti MŠ a ZŠ na statek, kde dětem ukázali chov vzácných koňských plemen achalteke, děti se mohli také na koníkovi projet. Pro děti to byl velký zážitek. U školy pak pro děti připravili opékání vuřtů a 4 veliké dorty. Na obrázku vlevo foto z rozlučky a dole achaltekejský kůň.

Obrazek

 
 
Obrazek
Dne 27. 9. 2005 bylo uvedeno do provozu nové pískoviště pro děti MŠ.
Materiál dodali a pískoviště vybudovali: p. Krofta, p. Kromka, p. M. Buchta,
p. Polívka, p. Růžička Ve dnech 27. a 30. září 2005 byl zdarma natřen plot ZŠ a upravena zahrada za pomoci paní Novákové, paní Kromkové, paní Slamové, paní Tamokové, paní Kunové N., paní Polívkové, paní Procházkové, p. Buchty, paní Kunové K., p. J. Kuny, p. V. Buchty,p. M. Buchty, p. Kromky, p. Tamoka, p. Košára, D. Kuny, M. Kuny, P. Kunové, M. Kunové, V. Pažákové, M. Kučerové. Paní Kapusňáková, , paní Nováková dětem darovaly hračky.