Jdi na obsah Jdi na menu
 


imag0008.jpgZákladní škola vyučuje podle vlastního vyučovacího programu Učíme se s písničkou.
Facebook školy: zde. Podmínky pro existenci integrované mateřské a základní školy jsou poměrně dobré. Základní škola Stará Voda využívá výhodné místní podmínky,  které umožňují škole účelně plnit předmět činnosti a  výchovně vzdělávací cíl školy. Základní škola byla původně dvoutřídní, vlivem úbytku žáků došlo v roce 1996 k integraci základní a mateřské školy do budovy základní školy. Umístění mateřské adrak.jpg základní školy v jedné budově, společná činnost mateřské školy a školní družiny v době od 14-ti do 15,30 hodin a také společná Obrazekzájmová činnost MŠ a ZŠ jako jsou besídky, karnevaly a dny otevřených dveří  napomáhají bezproblémovému přechodu dětí z mateřské do základní školy.  V současné době vyučují na základní škole Martin Vlasák /ČJ, M, AJ, HV/ a Dana Janoušková /PR, VV, TV, PrV/ vede také školní družinu. V mateřské škole je učitelkou Jiřina Lodrová.  Asistentka pedagoga je Štěpánka Chabičovská. Školnicí je Margita Kroftová. Chod školní jídelny zajišťuje Eva Trochová.  Vyučování základní školy probíhá ve  2.třídě v l. patře budovy, ve třídě jsou rovněž umístěny  4 počítače, které jsou propojeny sítí imag0001--2-.jpgs počítačem v ředitelně a které jsou určeny pro výuku žáků. ZŠ Stará Voda využívá k výuce žáků 11 výukových programů CD Rom.  Škola využívá DVD, přehrávače CD, kopírku, nástěnné obrazy a tabule, názorné pomůcky. V 1. třídě základní školy je nyní tělocvična.V přízemí budovy se nachází třída, jídelna a kuchyňka mateřské školy, prostory  družiny,  a sociální zařízení mateřské školy. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně a také na hřišti místní tělovýchovné jednoty,  hodiny výtvarné výchovy se uskutečňují ve třídě, pracovní činnosti  ve třídě a také na školní zahradě. Hudební výchova probíhá s doprovodem klavíru a kytary, rytmických nástrojů,  zpěv a  tělesné cvičení bývají zařazovány rovněž jako relaxační prvek při naučných předmětech a využívány v rámci besídek. Výchovně vzdělávací  činnost  základní školy   probíhá dle ročního  plánu práce, který  zahrnuje  úkoly  v oblastech  mravní a estetická výchova,  enviromentální výchova, prevence sociálně patologických jevů, exkurze, výlety, kulturní akce – besídky, dny otevřených dveří, soutěže. Činnost všech součástí ZŠ je koordinovaná a  navzájem se ovlivňuje, spolupracujeme při přípravě předškoláků a při přípravách společných akcíi /besídky, výlety/.Obrazek Hlavním výchovně vzdělávacím  cílem školy  je vzdělávání a výchova žáků , kteří se plně integrují do nového typu otevřené společnosti po vstupu ČR do Evropské unie. Pedagogičtí pracovníci působí na rozvoj vlastností žáků, které žákům pomohou lépe se zapojit do této společnosti :sebevědomí, sebekontrola, umění sám se rozhodnout, samostatnost  v rámci stanovených pravidel, chování dle dohodnutých pravidel, vztah starších k mladších, vhodné chování k příslušníkům jiných ras a kultur. Naše výchovné zásady: důslednost, přísnost, pedagogický takt, porozumění, nepřipomínání soc. situace v rodině, empatie, neužívání  jakýchkoli tělesných trestů, partnerský přístup k žákům, motivace  pochvalou, vlídnost,  koncepčnost výchovné  práce /plán práce/.Umístění mateřské a základní školy v jedné budově, společná činnost mateřské školy a školní družiny a také společná zájmová činnost MŠ a ZŠ jako jsou besídky, karnevaly a dny otevřených dveří  napomáhají bezproblémovému přechodu dětí z mateřské do základní školy. Vyučujeme podle vlastního výchovně vzdělávacího programu Učíme se s písničkou, s rozšířenou výukou hudební výchovy  a instrumentací na zobcové flétny, vlastní písničky napomáhají výuce v hlavních vyučovacích předmětech.

2.Rozvrh hodin

 

 1 hodina

2 hodina

3 hodina

4 hodina

 5 hodina

 

Pondělí

Čj 1,2,3,4,5

M 1,2,3,4,5

TV 1,2,3,4,5

VV 1,2,3,4,5

PČ 1,2,3,4,5

 

Úterý

M 1,2,3,4,5

Čj 1,2,3,4,5

Aj ,3,4,5

Prv.3, Př 4,5 Čj 1,2

ČJ 1,2,3,4,5

 

Středa

Čj 1,2,3,4,5

M 1,2,3,4,5

HV 1,2,3,4,5

Prv.1,2,3,  Vl. 4,5

 Aj 3,4,5

 

Čtvrtek

M 1,2,3,4,5

Čj 1,2,3,4,5

Aj  ,3,4,5

TV 1,2,3,4,5

 ČJ 1,2,3,4,5

 

Pátek

Čj 1,2,3,4,5

M 1,2,3,4,5

Prv. 1,2,3, Př.4,5

Čj 1,2,3,4,5

 Inf/ HV 2, 3, 4, 5

 

                 

Rozdělení vyučovacích hodin

   Vlasák      -  ČJ /1,2,3,4. třída/ - 6 h. M /1,2,3,4/ - 5 h.

         AJ /3,4/ - 3 h., HV /1,2,3,4/ - 1 h.  ……     15 hodin úvazek 1,00

Janoušková  -   ČJ /1,2,3,4/ - 3 h., prvouka, př. vl. - 3 h.

           PČ/1,2,3,4/-1h.,TV/1,2,3,4/-2h.,VV/1,2,3/-1h.-10 hod. úvazek 0,455 

Začátky hodin:

1.      8,00 –   8,45

2.      8,55  -   9,40

3.      10,00  -  10,45

4.      10,55  -  11,40

5.       11,50 -   12,35


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář