Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní rok 1969/1970 byl zahájen 1. září 1969.Základní škola Stará Voda byla dvojtřídní. Do l. třídy /1. a 2. ročník/se dostavilo 13 žáků, do 2. třídy /3. a 4. ročník/ - 14 žáků. I. třídu vyučovala paní ředitelka Helena Lodrová /viz fot. č. 1/, 2. třídu Helena Gritzová. Školní družinu vedla Zdeňka Horová.Jako každoročně se 13. prosince 1969 uskutečnila Vánoční besídka: pásmo básní, písní a scének. Hudbu obstarali příslušníci PS. V důsledku chřipkové epidemie byly zimní prázdniny prodlouženy do 19. ledna 1970. Tuhé mrazy způsobily, že zamrzly odpady. 7. února Obrazekjely děti s pionýrským oddílem do Prahy, kde složily na Pražském hradě slib. Před oslavami Svátku práce děti uklidily prostranství před samoobsluhou a vyčistily čekárnu ČSAD. Školní výlet se konal poslední týden školy na Chodsko, děti si prohlédly Domažlice, Kozinův statek, Klenčí a Výhledy.Školní rok 1971/1972, v tomto  byla naše škola vedena jako dvojtřídní. Ředitelem byl ustanoven Václav Dolenský, který naposledy učil na 3. ZDŠ v Mariánských lázních, učitelkou bývalá ředitelka Helena Lodrová a vedoucí vychovatelkou Naděžda Bílá. Stoupl počet žáků v důsledku neustálého přijímání brigádnických sil, jejichž prováděl vedoucí hospodářství Stará Voda na Slovensku. Celkem bylo 43 DĚTÍ, 1. třída 21 dětí, 2. třída 11 dětí, 3. třída – 4 děti, 4. třída – 7 dětí. Ředitel školy vybudoval v tomto školním roce místnostech školní družiny maňáskové divadlo a byly zavedeno podávání teplých svačin, jejichž dovoz zajišťovala uklízečka školy paní Marta Dvořáková. K oslavě VŘSR bylo připraveno pásmo a k MDŽ obdržela každá maminka od svého dítěte malý dárek. 23. – 25. května se uskutečnily prověrky a členové komise Ing. Zeman a Dr. Kníže ohodnotili kladně činnost školy zvláště pajk práci s romskými dětmi.27. 6. 1972 se konal školní výlet do Slavkova, Lokte, Karlových Varů, Jáchymova a na Klínovec. Na základě výsledků inspekce byli peněžitě odměněni oba vyučující.Školní rok 1972/1973 započal dne 4. září 1972. 1. třída měla v l. ročníku 10 dětí, 3. ročník – 6. dětí, /třídní učitel V. Dolenský, , 2. třída – 2. ročník – 10 dětí, 4. ročník – 5. dětí /třídní učitelka H. Lodrová/, celkem 31 dětí. ObrazekŘeditel Dolenský se i v tomto roce zaměřil na vyřešení „problému cikánských dětí“ a v školní kronice konstatuje: „Hodnotím-li tuto snahu se zpětnou platností, myslím, že se mnoho podařilo. Děti docházely do školy rády, s úsměvem, při vyučování pracovaly s patřičnou aktivitou a většina z těchto dětí získala zdravou ctižádost a sebevědomí.“.V tomto školním roce došlo k rekonstrukci budovy, již v březnu 1973 byla škola vyklizena a inventář přestěhován do nouzových prostor školní družiny při ZDŠ v Lázních Kynžvartu, kde probíhala rovněž výuka dětí. Kladně bylo hodnoceno chování dětí ze Staré Vody, které bylo lepší než chování kynžvartských dětí. O školním výletě není v kronice žádný zápis. Školní rok 1973 – 1974 : Ředitelem školy byl Václav Dolenský /viz foto č.2 /, učitelkou Helena Lodrová, vedoucí vychovatelkou Naděžda Prokopová a uklizečkou Marta Dvořáková, do školy docházelo v 1. – 4. ročníku celkem 26 dětí. Školní rok byl zahájen ve školní družině v Lázních Kynžvartu, kam byla škola dočasně přestěhována z důvodu rekonstrukce školy, která byla zahájena v loňském školním roce. Rekonstrukce školy byla dokončena v prosinci 1973 a ve dnech 20. a 21. 12. 1973 se škola přestěhovala do opravených prostor. Budovu školy však ZŠ neužívala dlouho sama, počátkem února 1974 byla do přízemí budovy přemístěna mateřská škola a s MŠ přibyla také školní jídelna /obědy a svačiny se dovážely z Velké Hleďsebi/. Koncem února 1974 byl přepaden a těžce zraněn ředitel školy Václav Dolenský a byl do konce května nemocen. V době pracovní neschopnosti za něho suplovala učitelka z Mariánských Lázní paní Šatrová.Školní rok 1974 – 1975: I v tomto školním roce nedošlo k žádným personálním změnám, ředitel byl Václav Dolenský, učitelkou Helena Lodrová, školní družina vedla Naděžda Prokopová, uklizečkou a topičkou Marta Dvořáková. Přízemí školy bylo vyhrazeno mateřské školce, protože v její budově probíhala rekonstrukce. I v tomto roce proběhly oslavy VŘSR a v rámci oslav MDD děti navštívily nově upravený pramen na Jedlové. Školní výlet se konal v rámci branné výchovy také část pěšky z Chodové Plané, přes Kramolín a Pístov do Vlkovic. V Pístově se děti poklonily památce obětí nacismu. V červnu se také mateřská škola stěhovala do své nově opravené budovy. Školní rok byl zakončen 27. 6. 1975 s 30 žáky.