Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné informace, rozpočet

Oznámení o zpracování osobních údajů ve škole zde.

Rozpočet na r. 2022 - upravený a schválený : zde, původní:   zde, návrh rozpočtu na r. 2022: zde. Rozpočet na r. 2021 : zde ,upravený: zde, schválený upravený: zde. 2. změna: zde.  na r. 2020 : zde., upravený rozpočet na r. 2020: zde. 2. upravený na r. 2020: zde  Rozpočtový výhled: zde

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Základní škola, Stará Voda je zapojena do Národního plánu obnovy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Praha. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

bez-nazvu.jpgbez-nazvu-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Stará Voda se přihlásila do projektu Evropských strukturálních a 50000000.pnginvestičních fondů Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku, v rámci kterého je  zpracování šablon v mateřské a základní škole, které pomohou pomocí mimoškolních aktivit zkvalitnit výchovně vzdělávací proce na naší škole. Do projektu se zapojí učitelé naší školy ve spolupráci s neziskovou organizací Mariánskolázeňsko. Video : zde. V současné době již škola čerpá finanční prostředky Šablony III. na tyto oblasti:kariérní rozvoj, čtenářský klub, setkávání s rodiči MŠ a ZŠ,výměna pedagogické praxe mezi školami, personální zajištění asistentky pedagoga. Čerpání dotace bude probíhat v letech 2021-22.

sablony-iii.jpg

 

 

 

 

 

 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ III.

 

 

 

20171208_101556.jpg

loga_celek.png

 

Základní škola Stará Voda obdržela dotaci EU peníze školám v celkové částce 372 656,- Kč. Obdržené finanční prostředky projektu Lepší škola jsou využívány k pořízení výpočetní techniky do třídy ZŠ, notebooky, lavice a nábytek ve třídě. V rámci realizací klíčových aktivit jsme vytvořili 8 sad výukových materiálů, které jsou sdíleny mezi pedagogy školy prostřednictvím místní sítě LAN. Výukové materiály jsou vytvořeny v těchto oblastech: čtenářská a informační dovednost, matematika, cizí jazyk a přírodní vědy.

 

 

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1.

Název:

Základní škola a Mateřská škola Stará Voda,

okres Cheb, příspěvková organizace

     

2.

Důvod a způsob založení:

Zřizovatel – Obec Stará Voda

     
     

3.

Organizační struktura:

Ředitel  - učitelka MŠ, vychovatelka ŠD,

školnice, chůva, vedoucí školní jídelny

     

4.

Kontaktní spojení:

zsstaravoda@seznam.cz, ZŠ tel. 354691307,

ŠJ tel. 354691311

 

ID datové schránky: 

  iuevi3p

     

 4.1

Kontaktní poštovní adresa:

Stará Voda 125

353 01 Stará Voda

     

 4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Stará Voda 125

353 01 Stará Voda

     

 4.3

Úřední hodiny:

dle domluvy

 

 

 

 4.4

Telefonní čísla:

ZŠ 354691307, ŠJ 354691311

     

 4.5

Číslo faxu:

nemáme

     

 4.6

Adresa internetové stránky:

www.zsstaravoda.estranky. cz

     

4.7

Adresa e-podatelny:

zsstaravoda@seznam.cz

     

4.8

Další elektronické adresy:

skolnijidelnastaravoda@seznam.cz

     

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

Mgr. Jana Čížková, tel.778 735 465

     

 5.

Případné platby lze poukázat:

číslo účtu 782 158 030 217/0100 KB Mariánské Lázně

 

 

Úplata stravného, za zájmové vzdělávání v ŠD, MŠ

     
     
     

 6.

IČ:

70995796

     

 7.

DIČ:

nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

     

 8.

Dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy, Plán práce školy, Výroční zpráva o hospodaření, Perspektivy                               rozvoje a udržení školy

     

8.1

Seznam hlavních dokumentů:

 • Zřizovací listina organizace
 • Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení ( viz rejstřík škol MŠMT)
 • Školní řád ZŠ
 • Školní řád MŠ
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Provozní řád ŠJ
     

8.2

Rozpočet:

     

9.

Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Ústní podání

 • telefonicky
 • osobně v kanceláři školy

Písemné podání
Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla        školy
nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, případně e-mail
 • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
 • datum a podpis
     

10.

Příjem žádostí
a dalších podání:

Pověření pracovníci:
Mgr. Martin Vlasák – ředitel školy

     

11.

Opravné prostředky:

 lze podat u vedení školy

     

12.

Formuláře:

formulář lze vyžádat v kanceláři vedení školy

     

13.

Popisy postupů - návody
pro řešení životních situacích:

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy

     

14.

Předpisy

 

     

14.1 

Nejdůležitější právní předpisy: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných 

k nahlédnutí v kanceláři vedení školy
a na portálu veřejné zprávy
portal.gov.cz

     

14.2

Vydané právní předpisy:

Lze vyžádat u ředitele školy

     

15.

Úhrady za poskytování informací

 Po dohodě

     

15.1

Sazebník úhrad
za poskytování informací:

Po dohodě

     

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za poskytnutí
informací:

 Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

     

16.

Licenční smlouvy

 

     

16.1

Vzory licenčních smluv:

Škola neuzavírá licenční smlouvy.

     

16.2

Výhradní licence:

Škola neposkytuje žádné výhradní licence.

     

17.

Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.: