Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše škola je také zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. ObrazekTento program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projeObrazekktu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V roce 2011 naše škola získala 1. místo v soutěži Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM o nejlepší internetové stránky, zabývající se ekologickou výchovou.

Ekologickou výchovu vede od r. 2011 na naší škole učitelka Jana Pönitzová, která nahradila dlouholetou učitelku ZŠ Jaroslavu Antonovou

.ekprojekt.pngKaždoročně s dětmi provádí besedu na téma Ochrana přírody a na stejné téma také vytváří projekt, který je vždy vystaven ve vestibulu školy /na fotce/, První foto je z projektu v roce 2012 Chraňte své okolí, lesy, vodu a ovzduší.

 Děti také malují obrázek a tvoří pohádku o tématech, která škodí přírodě. ObrazekŽáci pracují na školní zahradě, učí se třídit odpad, ve třídě ZŠ a MŠ mají sběrné nádoby k třídění plastů a starého papíru, také se každoročně zúčastňujeme soutěže ve sběru druhotných surovin firmy AVE. Snažíme se u dětí vypěstovat zodpovědný a kladný vztah k přírodě.První fotka je z projektu v roce 2010 /J. Antonová/  pod ní z r. 2012 /J. Pönitzová/  a dále z r. 2007. Spodní foto je z roku 2008.

Obrazek