Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prevence sociálně patologických jevů je na škole prováděna podle vlastního dokumentu ZŠ Preventivní program sociálně patologických jevů. S dětmi jsou uskutečňovány besedy, které se týkají patologických jevů /alkohol, drogy, kouření/. Na závěr besedy žáci shlédnou videokazetu /např. Řekni drogám ne! /Medeakultur/ a je rozdána příručka VZP Můj kamarád bere drogy… Co mám dělat?

Obrazek

imag0008.jpgV rámci prevence před patologickými jevy žáci plní úkoly Ajaxova zápisníku, spolupracujeme s Policií ČR a hasiči, kteří dělají na naší škole besedy. Poslední beseda prevence sociálně patologických jevů se uskutečnila 17. 2. 2016. Z výcviku je pořízen zápis a fotografie.

Žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy připojili k Chartě proti dětskému kuřáctví, které podporují významné osobnosti. Žáci  rovněž odebírají školní mléko, které je žákům poskytováno firmou Laktea Praha. V roce 2005 naše škola vyhrála soutěž Smilky - výhra pro celou školu.

imag0004.jpg

Ve škole se žáky provádí třídní učitel sociálně- psychologický výcvik, který má za cíl posílení odolnosti žáků vůči patologickým jevům,  vést žáky k dalšímu zlepšení vztahů v kolektivu třídy a zapojit  se na chodu školy. Při tomto výcviku žáci rozebírají modelové situace na videoukázkách výukového programu PC Langmaster Equal Voice a podávají svůj návrh řešení,  pracují s internetem při rozboru denních zpráv a také vyrábějí koláže o své škole a domovu, které jsou vystaveny ve škole. Sociálně psychologický výcvik je součástí Plánu práce vždy na každý školní rok a pravidelně se každoročně opakuje. Výchovný program Planeta přátelství děti nabádá k bezkonfliktnímu jednání v žákovském kolektivu. Žáci základní školy hodnotí svoje chování podle pravidel chování, které mají možnost sami ovlivnit.Poslední sociálně psychologický výcvik se uskutečnil 24. 2. 2015. Žáci vyráběli koláž na téma Moje ideální škola, skupinová práce přispěla k rozvoji kladných vztahů v žákovském kolektivu. Žáci imag0013.jpgbyli rozděleny na dvě heterogenní skupiny /podle věku a pohlaví/ a lepili obrázky podle vlastního výběru. po skončení práce na koláži bylo uskutečněno její vyhodnocení.